Chất lượng Quân đội Trung Quốc

Lý do Trung Quốc sẽ thất bại thảm hại nếu gây chiến với Mỹ

Bảo Trâm - 2021-05-31 08:17:49
Trang Svpressa của Nga vừa có bài phân tích tình hình quân đội của Trung Quốc và Mỹ trên Biển Đông, đồng thời chỉ ra lý do Trung Quốc chắc chắn sẽ thất bại...