Chất lượng giáo dục

PGS Ngô Minh Xuân: ‘Học phí thấp không thể đòi chất lượng giáo dục cao’

2021-04-15 07:07:55
PGS Ngô Minh Xuân cho rằng khi không còn nhận ngân sách Nhà nước, các trường đại học công lập không thể duy trì chất lượng đào tạo với mức học phí quá thấp...