chất cấm trong thực phẩm

Chính phủ yêu cầu tiếp tục làm rõ nguyên nhân mì Hảo Hảo có chất cấm

2021-09-13 06:52:01
Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương tiếp tục kiểm tra làm rõ nguyên nhân sản phẩm mì Hảo Hảo của Công ty cổ phần Acecook Việt Nam nhiễm chất Etylen oxit, bị một...