Chánh án TAND

Ông Nguyễn Hòa Bình: Nhà tù không bao giờ được coi là môi trường giáo dục tốt đối với trẻ em

Bích Ngân - 2024-06-08 20:24:01
Ngày 8/6, Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại tổ về dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên. Trong buổi thảo luận, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình...