CEO Summit

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC

Đông Duy - 2023-11-17 10:21:55
Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn lại lời của nhà khoa học Albert Einstein về thay đổi tư duy. Chủ tịch...