CDC Quảng Ninh

Bữa tiệc nghỉ hưu đầy “muối” và thách thức

Hạnh Nhân - 2022-08-03 12:57:48
Trong bối cảnh hàng ngàn cán bộ y tế trên khắp cả nước xin nghỉ việc vì lương không đủ sống; Trong bối cảnh hàng loạt giám đốc CDC vướng vòng lao lý vì...