Cầu thủ thiêm 2
Bao giờ ‘giải thoát’ cầu Thủ Thiêm 2?
2020-11-28 15:30:52
Vướng mặt bằng, thi công đình trệ, lô cốt công trình cầu Thủ Thiêm 2 án ngữ ngay trung tâm Q.1 (TP.HCM) khiến khu vực này thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc...
Lắp những dây văng đầu tiên trên cầu Thủ Thiêm 2
2020-05-20 14:57:51
Ngày 20-5, trên công trường xây dựng cầu Thủ Thiêm 2, khoảng 150 kỹ sư và công nhân tất bật làm việc, lắp những dây văng đầu tiên của cây cầu nối quận...
Đọc nhiều