Cầu thủ thiêm 2

Những công trình “điểm nhấn” làm thay đổi diện mạo Sài Gòn

Phan Tâm - 2022-09-29 14:14:33
Thay đổi diện mạo bến Bạch Đằng, đổi lớp áo cho tòa nhà hơn 10 năm đắp chiếu, khánh thành cầu Thủ Thiêm 2… Những nỗ lực của chính quyền TP.HCM đã giúp...