cầu cứu

Lời thì muốn kinh tế thị trường, lỗ đừng ra yêu sách!

Phù Vân - 2022-04-27 08:31:57
Sáng ngày 25/4/2022, một số người mua cổ phiếu Tân Hoàng Minh đã căng băng rôn đề nghị Bộ Tài chính vào cuộc “cứu các nhà đầu tư mua chứng khoán Tân Hoàng...