Cấp “sổ hồng” chung cư 50 – 70 năm

Cấp “sổ hồng” chung cư 50 – 70 năm: Vì sao chưa đạt được đồng thuận?

Diệu Hương - 2022-06-15 14:48:03
Việc Bộ Xây dựng đề xuất cấp “Sổ hồng” chung cư có thời hạn từ 50 đến 70 năm khiến nhiều người dân đang sở hữu chung cư lo lắng và gây nhiều tranh...