cao tốc miền Đông

Kỳ vọng đột phá từ tuyến đường bộ ven biển mới

Minh Thanh - 2022-09-12 09:51:46
Tuyến đường bộ ven biển miền Tây là một trong những dự án trọng điểm của Chính phủ trong giai đoạn 2021-2030 nhằm thực hiện mục tiêu phát triển mạng lưới...