cáo buộc vô lý

Tổ chức Ân xá quốc tế và những trò lố “phá hoại nhân quyền”

Phạm Khoa - 2022-07-03 15:32:41
Một tổ chức được thành lập ở Luân Đôn, Anh dưới vỏ bọc bảo vệ nhân quyền. Kể từ khi thành lập, tổ chức này đã không che giấu tham vọng trở thành “người...