cạnh tranh

Trung Quốc yêu cầu một số cá nhân Mỹ “nhận thức đúng tình hình”

2020-08-12 07:28:47
Trung Quốc yêu cầu một số cá nhân Mỹ nhận thức đúng tình hình, từ bỏ “ảo tưởng” thay đổi Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu...