Cảnh sát nhân dân

Những chiến sĩ quên mình vì Tổ quốc

2019-07-20 15:10:39
Nhiều chiến công của lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) đã gây được tiếng vang lớn khiến nhân dân cả nước hết lời khen ngợi, tiếp tục khắc sâu hình ảnh...