cảnh sát môi trường

19.682 vụ vi phạm pháp luật về môi trường được công an phát hiện

2020-09-14 16:13:28
Lực lượng chức năng đã phát hiện 17.887 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế (nhiều hơn 25,19%). 19.682 vụ vi phạm pháp luật về môi...