Cảng Quy Nhơn

Bình Định đề xuất mở rộng đường, nâng cấp cảng Quy Nhơn và sân bay Phù Cát

2021-04-20 11:56:08
Cho rằng đường sá, cảng Quy Nhơn và sân bay Phù Cát chưa đáp ứng nhu cầu phát triển, Bình Định đề xuất mở rộng, nâng cấp hàng loạt. Thông tin được Chủ...