Cấn Thị Thêu

Thiên kiến không đi liền sự thật

An Diễm - 2022-09-28 12:34:06
Trịnh Bá Tư là tội phạm chống phá Nhà nước và hiện đang phải thụ án tù 8 năm để trả giá cho hành vi của mình. Nhưng cũng như những kẻ “đồng hội đồng...