căn cứ

Campuchia chính thức xác nhận tháo dỡ cơ sở quốc phòng do Mỹ xây dựng

2020-11-10 20:04:45
Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia xác nhận về việc phá hủy cơ sở quốc phòng do Mỹ xây dựng tại tỉnh Sihanoukville. Bên trong cơ sở bảo trì trong bức ảnh chụp...