cân bằng

Đừng để dòng vốn FDI đẩy Việt Nam vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”!

LS Lê - 2022-06-05 09:53:05
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là dòng vốn đặc biệt quan trọng cho tăng trưởng và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam. Trải qua thời gian dịch Covid-19,...