cấm đường

Hà Nội cấm hàng loạt tuyến đường phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII

2021-01-16 13:15:31
Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội đã có kế hoạch phân luồng, cấm hàng loạt tuyến đường để phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Công an TP.Hà Nội đã...
Ngày 19/11, Sở GTVT TP.HCM đã có thông báo hạn chế lưu thông vào khu vực Quận 1, Quận 3, Quận 5 nhằm tạo điều kiện cho người dân thành phố ủng hộ đội tuyển...
Bài chọn lọc