cầm đồ

Hơn 500 cảnh sát kiểm tra các cơ sở cầm đồ, cho vay ở Thanh Hóa

Bích Ngân - 2023-03-29 22:08:18
Công an Thanh Hóa phát hiện trên 70 cơ sở cầm đồ, cho vay dịch vụ tài chính có sai phạm. Trong đó, một địa điểm có dấu hiệu vi phạm hình sự. Công an làm việc...