cắm cờ Mỹ

Có một số chuyện không được phép xem nhẹ!

Phạm Khoa - 2023-03-14 19:39:38
Sự việc dùng xe Jeep gắn lô gô quân đội Mỹ, cắm cờ Mỹ, tài xế mặc quân phục như lính nước ngoài chở các thí sinh trong một cuộc thi trang phục áo dài ở...