cấm cán bộ

Bộ Nội vụ sẽ sửa quy định ‘cấm cán bộ, công chức hẹn gặp, tiếp dân tại nhà’

Hạ Băng - 2023-05-26 09:26:43
Bộ Nội vụ sẽ sửa lại quy định ‘cấm cán bộ, công chức hẹn gặp, tiếp dân tại nhà’ theo hướng làm rõ hành vi này với mục đích giải quyết việc công...