cấm ca khúc

Bỏ cấp phép ca khúc trước 1975: Không có nghĩa hát thoải mái

2020-12-23 14:10:54
Nghị định số 144 quy định các hoạt động nghệ thuật biểu diễn có nhiều quy định mới cởi mở như bỏ cấp phép ca khúc trước 1975, tuy nhiên cắt giảm thủ...