cải thiện môi trường kinh doanh

Việt Nam thăng hạng vượt bậc, dẫn đầu thế giới về cải thiện môi trường kinh doanh

Tuệ Ngô - 2023-05-31 14:52:19
Theo báo cáo mới nhất từ Economist Intelligence Unit (EIU), Việt Nam đã tăng 12 bậc trong bảng xếp hạng môi trường kinh doanh, đo lường mức độ hấp dẫn của hoạt...