cải cách thế chế
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong xây dựng thể chế
Tùng Lâm - 2021-09-16 16:08:30
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thực hiện phân cấp, phân quyền đi đôi với chịu trách nhiệm và gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; phải chống...
Các bộ không ôm việc, cái gì biết mới quản
Tùng Lâm - 2021-08-18 06:30:14
Kết luận Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải ưu tiên đầu tư cho công tác này cả về lãnh đạo, chỉ...
5 ưu tiên của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính
2021-04-06 09:36:48
Phát biểu trước Quốc hội và với đồng bào cử tri cả nước, tân Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tới những thành tựu của Chính phủ tiền nhiệm và đưa...
Cải cách phải từ Nhà nước
2021-03-03 06:37:16
Nền kinh tế chỉ có thể lớn mạnh nếu Nhà nước tạo điều kiện và tôn trọng quyền tự do kinh doanh, liên tục củng cố và bảo vệ an toàn kinh doanh của người...
Đại hội XIII: Khởi đầu cho Đổi mới 2.0
2021-02-01 10:05:27
Đổi mới 1 là thừa nhận và phát huy vai trò của thị trường. Đổi mới 2 sẽ tập trung vào trụ cột nhà nước để có thể kiểm soát quyền lực cùng với thu...
Góp ý Đại hội Đảng 13: Đổi mới tư duy phát triển, cải cách thể chế
2020-11-12 17:09:15
Trong giai đoạn 2021 2030 tới đây, cần đổi mới tư duy, đẩy mạnh cải cách thể chế, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển...
Tạo đột phá thực sự về thể chế, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
2020-09-23 08:51:57
“Phải tạo được những bước đột phá thực sự về thể chế để giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, rất thiết thực và cụ thể”, Tổng...
Điều chuyển hàng loạt giám đốc công an từ nơi khác đến là nguyên tắc hồi tị
2020-07-04 16:52:48
Để kiện toàn nhân sự chuẩn bị cho đại hội Đảng của các tỉnh thành, thời gian qua Bộ Công an đã điều chuyển hàng loạt giám đốc công an từ nơi khác đến. Việc...
Cải cách thể chế, thoát khỏi tư duy cũ để “bật” lên
2020-05-17 09:24:28
Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp (DN) đã khai mở mặt trận phục hồi nền kinh tế của đất nước. 5 mũi giáp công được coi là chiến thuật hình chữ V mà...
Định vị chiến lược phát triển đất nước
2020-01-02 07:04:40
Không biết quốc gia đứng ở đâu nhất định sẽ không thể dẫn dắt quốc gia đi tới đâu, đi như thế nào. BBT xin giới thiệu tiếp bài viết nêu những dự cảm...
Cải cách thể chế là cải cách cái gì và như thế nào?
2019-12-02 15:41:52
 Kể từ Đại hội VI của Đảng, chúng ta đã thật sự từ bỏ mô hình nhà nước kế hoạch hóa tập trung, mà đi theo mô hình nhà nước kiến tạo phát triển.  TS....
Cải cách thể chế – lựa chọn cho Việt Nam
2019-09-27 07:23:16
Sự lựa chọn đúng đắn hơn cho đất nước ta có vẻ vẫn là mô hình nhà nước kiến tạo phát triển (theo mô hình các quốc gia Đông Bắc Á) chứ không hẳn là...
Đột phá thể chế cần đột phá về tư duy
2019-01-17 06:06:06
Đột phá về thể chế là thay đổi nội dung, nội hàm chứ không phải chỉ thay đổi hình thức, trình tự, thủ tục. LTS: Tuần Việt Nam mở Diễn đàn “Vì Việt...
Đọc nhiều