cải cách

Mắc kẹt giữa ‘rừng’ văn bản, tháo cái này lại vướng cái khác

2020-09-22 06:24:26
Luật chồng luật, quy định nọ “đá” quy định kia khiến nhiều hoạt động lâm cảnh bế tắc. Không phải chỉ doanh nghiệp, người dân “chịu trận”, cơ quan...