cách tính lương hưu

Kiến nghị tăng tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa lên 79,5%

Bích Vân - 2023-11-30 10:32:32
Tuổi hưu tăng, thời gian đóng góp vào Quỹ Hưu trí tử tuất dài hơn nên cần tăng tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa từ 75 lên 79,5%, theo Chủ tịch Liên đoàn lao động...