cách mạng màu

Bắn một viên đạn về quá khứ, Ukraine nhận lại “một tên lửa hành trình”

Mai Anh - 2022-05-03 17:10:58
Tình hình chiến sự tại Ukraine vẫn đang tiếp tục diễn ra chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, một số người dân Ukraine đã đẩy tình hình chiến sự tại đây trở nên...