cách mạng màu
Cuộc cách mạng màu đổi “sản phẩm” của Thủ đô “dân chủ”
Anh Tám Cò - 2021-01-08 17:10:28
Hai chục năm về trước, ở xứ Gruzia xảy ra một cuộc “cách mệnh”, thế là ngay tắp lự người ta – tức mấy “đồng chí” Đông Âu ngày xa xưa ấy – đã...
Tiếng chuông báo tử cho nền dân chủ Mỹ
Lê Dung Anh - 2021-01-07 10:56:53
Hình ảnh hàng nghìn người dân Mỹ tràn vào tòa nhà Quốc hội, đạp đổ rào chắn ở điện Capitol, thậm chí ngồi trên ghế Chủ tịch Thượng viện khiến dư luận...
Đọc nhiều