cả nhà làm quan

Hết thời… “tổ Đảng nhà ta, chi bộ nhà ta”

Thế Khoa - 2019-09-25 15:09:33
Phải nói rằng “cả nhà làm quan” chưa bao giờ lại được xã hội nhắc đến với tần xuất nhiều đến vậy. Chồng làm chi cục trưởng, thì đến phó sẽ phải...