Người Việt vẫn tranh nhau ăn 7 bộ phận của cá mà không biết có chất độc nguy hại

2020-09-05 07:24:17
Cá chứa nhiều protein, axit béo omega-3 có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải bộ phận nào của cá cũng có giá trị dinh dưỡng. Hãy chú ý khi ăn những bộ phận...