bụi mù

Nơi bị “thiên nhiên bỏ rơi”

Bảo Trâm - 2023-01-05 14:16:37
Ấn Độ, đặc biệt là Mumbai – trung tâm tài chính lớn nhất nước – đang trải qua những ngày vô cùng tồi tệ khi bị “thiên nhiên bỏ rơi” khiến bầu không...