BT Tô Lâm

Lại là cái bánh vẽ về chiếc ghế Chủ tịch nước

Bảo An - 2022-03-08 13:24:37
Câu chuyện nhân sự của Đảng, Nhà nước ta vẫn luôn là đề tài nóng hổi được các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị lợi dụng xuyên tạc....