BOT trên đường hiện hữu

Vì sao TP.HCM muốn làm dự án BOT trên đường hiện hữu?

Minh Thanh - 2023-02-06 15:26:32
TP.HCM vừa có Công văn gửi Sở Kế hoạch và đầu tư đề xuất được áp dụng trở lại hợp đồng BOT (Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao) trên các đường hiện...