Bộ Tư pháp Mỹ

Hài hước “Thẻ miễn đeo khẩu trang” và Tổ chức Quyền Tự do Thở

Sơn Ca - 2020-07-01 07:15:12
Nội dung trên thẻ nói bất kì doanh nghiệp hay tổ chức nào ép buộc người đeo thẻ phải đeo khẩu trang cũng sẽ bị báo cáo lên Tổ chức Quyền Tự do Thở (FTBA). Theo...