Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh

Đối ngoại Việt Nam trong năm 2020: Bản lĩnh và tâm thế mới

2021-01-04 19:17:27
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có bài viết về những thành tựu của đối ngoại Việt Nam trong năm 2020 cũng như phương hướng...