Bộ Quy tắc Ứng xử

Quy chuẩn để trả lại đúng vị trí người nghệ sĩ

Hạnh Phúc - 2022-08-12 11:05:54
Ngày 13/12/2021, Bộ VHTT&DL vừa ban hành “Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật”. Mục tiêu góp phần khẳng định vai trò trách...