bổ nhiệm người nha

Bổ nhiệm người nhà, ‘cánh hẩu’ gây bức xúc dư luận

2020-05-18 15:11:35
Tình trạng bổ nhiệm cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong đó có cả người nhà, người thân, họ hàng, “cánh hẩu” xảy ra ở một số nơi, gây bức...