bộ máy hành chính

Thủ tướng biết hết…

2020-10-19 10:21:22
Theo dõi một số lần Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Nghệ An, tôi có cảm nhận là ông không hoàn toàn đọc văn bản đã chuẩn bị sẵn, mà “thoát ly”...