Bộ đội Đặc công Việt Nam

Đặc công Việt Nam bắn ‘bách phát bách trúng’ với tiểu liên Micro Uzi

2020-06-13 20:22:53
Là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của quân đội nhân dân Việt Nam, những chiến đấu viên đặc công phải luôn luôn rèn luyện với những nhiệm vụ đặc thù khó...