binh sĩ

Ấn Độ điều 500.000 binh sĩ sát biên giới, Trung Quốc nói gì?

2021-06-29 08:11:32
Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng sau khi Bloomberg dẫn một số nguồn tin tiết lộ Ấn Độ gần đầy điều chuyển thêm ít nhất 50.000 binh sĩ và một số đội...