big c

Hơn 500 nhân viên Big C Đồng Nai cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng

2021-06-17 13:44:19
Ngoài phong tỏa tạm thời siêu thị Big C Đồng Nai, hơn 500 nhân viên làm việc tại đây cũng được yêu cầu ở nhà, hạn chế tiếp xúc, thực hiện nghiêm thông điệp...