biểu tình thái lan

Chẳng bao lâu nữa Việt Nam sẽ vượt Thái Lan!

2020-09-22 10:49:08
Ở đất nước Thái Lan, bất kỳ người dân nào cũng biết xúc phạm hoàng gia, đặc biệt là Quốc vương, là một trọng tội phải trả giá bằng những hình phạt...