biệt kích

Cái bẫy khiến biệt kích Mỹ, VNCH cứ đặt chân ra Miền Bắc là bị tóm gọn

2021-02-20 11:00:07
Lực lượng an ninh Việt Nam đã tương kế, tựu kế; giữ kín thân phận cho các toán biệt kích địch bị bắt, để chúng điện về tổng hành dinh, nhằm “đón tiếp”...