Biệt động Sài Gòn

Biệt động Sài Gòn với trận đánh khiến đại sứ quán Mỹ phải chuyển nhà

2021-03-07 05:42:41
Năm 1965, đặc công biệt động Sài Gòn thực hiện trận đánh “kinh thiên động địa”, làm rung chuyển tòa Đại sứ Mỹ được bảo mật bậc nhất Đông Dương...