biển số xanh

Những chiếc xe đặc biệt có nhiều biển số

Đặng Trường - 2019-12-19 11:46:20
Không phải ai cũng biết và thông cảm cho viêc xe phục vụ công tác an ninh có thể sử dụng nhiều hơn một biển số.  Chỉ với một thiết bị công nghệ, chủ xe...