biển số định danh

Cấp biển số định danh: Những điều người dân cần biết

2023-07-17 15:48:36
Thông tư 24/2023/TT-BCA do Bộ Công an ban hành hiệu lực thi hành từ 15.8.2023 có nhiều điểm mới về đăng ký xe, trong đó quy định biển số xe được cấp và quản...