biên giới việt nam
“Không có chuyện Việt Nam bán đất, bán thác cho Trung Quốc”
2020-08-25 11:45:33
TS Trần Công Trục nhớ rất rõ những ngày tháng kiên trì tìm kiếm nghiên cứu tài liệu, những lúc gian khổ băng rừng leo núi đi thực địa, những giờ phút căng...
Đọc nhiều