biên giới Việt – Lào

Xúc động kỷ niệm 70 năm Quân tình nguyện Việt Nam giúp Cách mạng Lào

2019-12-26 16:51:31
Sáng 26-12, Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp Cách mạng Lào do Đảng, Nhà nước và Bộ quốc phòng...