bien dao viet nam

Sách lược luồn lách thâu tóm Biển Đông qua các mưu đồ của Trung Quốc

Ốc Biển Trường Sa - 2020-08-07 15:55:40
Cho tàu quân sự, tàu hải giám xâm phạm chủ quyền của các quốc gia trên Biển Đông, và tuyên bố đầy khiêu khích khi lập các trạm nghiên cứu, chỉ là phần nổi...