biến chủng BA.2.75

Nó đã âm thầm trở lại!

Công Luân - 2022-08-17 14:20:32
Trong những dòng tin nhảy múa về giá cả nhà đất, thực phẩm tăng, ngập lụt do mưa lớn… có một tin tức rất đáng sợ nhưng có lẽ đã bị lướt qua vội vã....